השירותים שלנו

Plant Far East מספקת שירותי פיתוח עסקי לחברות ישראליות המעוניינות לפעול בסין.

עקרונות

מטרת מסמך זה היא להבהיר את עקרונות הפעילות המנוהלת ע"י Plant Far East, ביצוג החברה בסין. 

המטרה: 
- מכירות בשוק הסיני. 
- איתור משקיעים סיניים. 
- בניית שיתופי פעולה עסקיים בסין. 

הפעילות:
- לייצג את החברה מול משקיעים ושותפים מקומיים מסין. 
- רישום ישות מקומית: חברה, מותג, מוצרים.
- סיוע והדרכה במציאת שותפים מקומיים בסין.
- להכין תכנית אסטרטגית.
- פיתוח אפשרויות למכירה בסין, פיתוח פעילות בסין.

מתווה ועקרונות לפעולה:
- הכרת וניתוח של חזקות וחולשות לארגון אשר יש לו עניין להיכנס לשוק הסיני. 
- הרצאה והסבר מקיף על התרבות העסקית הסינית, באוריינטציה של מטרת הפרויקט והדרכים האפשריות. 
- ליווי בבניית אסטרטגיה המיועד לשוק הסיני למטרת המשימה. 
- ייעוץ והכנת פרזנטציה נכונה. תרגום ותכנון המלל להצגה בפני אנשי העסקים הסיניים. 
- ליווי וייעוץ בהכנת One Page. 
- סימולציות לפגישות. 
- חתימה על הסכם לנציגות בסין. 

התחייבויות Plant Far East:
עם חתימה על עקרונות אלו, Plant Far East מתחייבת להלן: 
  לייצר קשרים עם הגופים המתאימים: 
- מוסדות ישראליים ( נספחויות מסחריות , מכון הייצוא. משרדי ממשלה). 
- גופי ממשל סיניים. 
- חברות סחר בינלאומיות. 
- משקיעים סיניים. 

החברה מסכימה כי במידה ותקבל Plant Far East. פרטים על לקוחות ו/או משקיעים עתידיים ושותפים פוטנציאלים אחרים טרם חתימת הסכם סופי ומחייב אזי כל התקשרות עתידית עם לקוחות ו/או משקיעים/שותפים אלה תהיה במסגרת הסכם לנציגות החברה בסין.